10 فیلتر کاربردی بورس تهران(1)

1399/06/26 در ساعت 14:15:00

فیلتر نویسی یکی از رکن های اساسی برای هر سرمایه گذار در بازار بورس تهران است تا بتواند سهام های مستعد رشد را تشخیص دهد

10 فیلتر کاربردی بورس تهران(1)

 

فیلتر کاربردی شماره 1 :

نمادهایی را نمایش می دهد که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند. این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بورس دید خوبی به سرمایه گذاران می دهد. (فیلتر آر اس آی بالای 80 یا زیر 20)

true==function() { var CalculateRSI =function(period){ var len=20; for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) { rec.gain=change; rec.loss=0; } else { rec.gain=0; rec.loss=-change; } } // Calculate first "average gain" and "average loss" var gainSum=0; var lossSum=0; for (var i = 0; i < period; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; gainSum += rec.gain; lossSum += rec.loss; } var averageGain=gainSum /period; var averageLoss=lossSum / period; // Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period; averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period; rec.averageGain=averageGain; rec.averageLoss=averageLoss; } // Calculate RSI var RS = 0; // Relative strength var RSIndex = 0; // Relative strength index for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20) return true; else return false; }()

 

فیلتر کاربردی شماره 2 :

نمادهایی که در 6 روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.

var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
 

 

فیلتر کاربردی شماره 3 :

نمادهایی را نشان می دهد که مجموع حجم معاملات آنها در 3 روز اخیر بزرگتر از 30 میلیون می باشد. این فیلتر نشان می دهد که چه سهمی در بورس حجم معاملات بالایی داشته است و مناسب برای سرمایه گذاری می باشد.

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++)
{
a=a+[ih].QTotTran5J;
}
if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
 

فیلتر کاربردی شماره 4 :

حجم فروش حقوقی بیش از دو برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از 50 و حجم معامله بیش از نیم برابر حجم مبنا می باشد. این فیلتر هم برای سرمایه گذاری در بورس و پیدا کردن سهم های مناسب کاربردی می باشد.

(ct).Sell_N_Volume>=2*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume>=(0.2* (bvol))&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>50 && (tvol)>0.5 *(bvol)
 

فیلتر کاربردی شماره 5 :

بیش از نصف خرید در بازار بورس مربوط به خرید حقوقی بوده است. (این فیلتر هم برای سرمایه گذاری اطلاعات خوبی در اختیار ما معلمله کنندگان قرار می دهد)
(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

فیلتر کاربردی شماره 6 :

نمادهايي که حقوقي بيشتر از ميانگين حجم معاملات سه ماهه بورس در روز جاري فروخته.
(ct).Sell_N_Volume>[is5]

فیلتر کاربردی شماره 7 :

بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در معاملات بورس را نشان می دهد.
(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی شماره 8 :

بیشترین درصد مثبت آخرین و پایانی در معاملات بازار را نشان می دهد.
(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

فیلتر کاربردی شماره 9 :

این فیلتر کاربردی سهم هایی در بازار بورس را نشان می دهد که صف خرید بالای 2 میلیون داشته اند.
(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

فیلتر کاربردی شماره 10 :

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که صف فروش زیر 2 میلیون داشته اند.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

اموزش بورس () سیگنال بورس () بورس تهران () تابلوخوانی () بورس () تحلیل بنیادی () فیلتر نویسی () حقوقی () کد به کد ()

چرا تحلیل هام جواب نمی ده ؟؟

1399/10/30 در ساعت 10:28:00

مثالی زیبا برای عمق بازار و دلایل جواب ندادن تحلیل ها

چرا تحلیل هام جواب نمی ده ؟؟

سایت های مهم بورسی

1399/10/14 در ساعت 10:43:00

همه ی سهامداران باید این سایت ها را بشناسند

سایت های مهم بورسی

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

1399/09/10 در ساعت 11:07:00

یکی از به روز ترین و جدید ترین روش های تحلیلی .تحلیل سنتیمنتال است

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

تفاوت فارکس و ارزهای دیجیتال

1399/08/17 در ساعت 08:18:00

بازار فارکس و ارزهای دیجیتال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند

تفاوت فارکس و ارزهای دیجیتال

20 فیلتر نوسانگیری در بورس تهران

1399/06/31 در ساعت 11:34:00

با استفاده از این فیلترها به راحتی نوسانگیری کنید

20 فیلتر نوسانگیری در بورس تهران

10 فیلتر کاربردی بازار بورس تهران

1399/06/27 در ساعت 14:14:00

فیلتر نویسی یکی از رکن های اساسی برای هر سرمایه گذار در بازار بورس تهران است تا بتواند سهام های مستعد رشد را تشخیص دهد

10 فیلتر کاربردی بازار بورس تهران
نظر جدید